System umożliwia dodawanie ofert inwestycyjnych zarówno dla zalogowanych jak i niezalogowanych użytkowników.

Przy dodawaniu oferty bez logowania użytkownik nie będzie miał możliwości zarządzania nimi, a oferty zostaną usunięte z Bazy po upływie 180 dni.

Aby dodać nową ofertę należy wybrać z menu głównego opcję Dodaj ofertę.
Pojawi się możliwość zalogowania lub dodania oferty bez logowania.

Następnie wybrać należy typ oferty z listy:
– Teren inwestycyjny;
– Powierzchnia biurowa;
– Hala Produkcyjna;
– Nieruchomość turystyczna.

Po dokonaniu wyboru uruchomiony zostanie kreator dodawania nowej oferty.

Składa się on z kilku kroków (w zależności od typu wprowadzanej oferty), pomiędzy którymi można poruszać się za pomocą przycisków „Dalej” oraz „Wstecz”.


 

Niektóre pytania są oznaczone czerwoną gwiazdką – oznacza to, że odpowiedź na nie jest konieczna do przejścia do następnego kroku. System powiadomi w razie nieudzielenia koniecznej odpowiedzi.

 1. KROK 1 – należy w nim wprowadzić geometrię nieruchomości na mapie. W tym celu uruchomić należy ikonę dodawania nowego obiektu (symbol pięciokąta).


  Kolejne wierzchołki granic obiektu wprowadzaj pojedynczymi kliknięciami.
  Aby zakończyć szkic najedź kursorem na pierwszy z wprowadzonych wierzchołków (kursor zamieni się w „łapkę”) lub kliknij Zakończ na rozwiniętym menu dodawania nowego obiektu.

  UWAGA!: kliknięcie Zakończ łączy ostatni wprowadzony wierzchołek z pierwszym, automatycznie domykając kształt.


  Przy dodawaniu oferty bez logowania należy zaznaczyć pole „Zapoznałem się z treścią Regulaminu i akceptuję jego warunki”.

  Następnie należy kliknąć Dalej.


   
 2. Od KROKU 2 rozpoczyna się uzupełnianie atrybutów oferty. Kolejne kroki różnią się w zależności od typu oferty.

  Niektóre atrybuty dotyczą wartości liczbowych (powierzchnia, kwota, odległość itp.) i jedno pole dotyczy obu wersji językowych.


  Niektóre atrybuty posiadają rozwijaną listę z opcjami do wyboru (w obu wersjach językowych).


  Niektóre atrybuty należy wypełniać osobno w języku polskim i angielskim (w odpowiednich polach).


   
 3. W ostatnim kroku istnieje możliwość dodania załączników plikowych - max. 3 szt. (pojedynczy plik do 2 MB, dozwolone rozszerzenia: png, gif, jpg, jpeg).

 

UWAGA! - BOI co około 180 dni wymusza automatycznie aktualizację wprowadzonych wszystkich udostępnionych ofert na portalu przesyłając powiadomienia do użytkowników na zarejestrowany adres e-mailowy będący loginem w bazie – jeśli nie nastąpi konieczna edycja/aktualizacja w przeciągu dwóch tygodni od otrzymanego przypomnienia, oferta zostaje automatycznie zdjęta z portalu i przeniesiona do archiwum użytkownika - nie będzie promowana na portalu i polecana zainteresowanym inwestorom. Oferty o statusie udostępnionym muszą zostać koniecznie zaktualizowane/edytowane. Użytkownicy sami dokonują korekt w bazie po zalogowaniu się (prosimy o nieodpowiadanie na automatyczne powiadomienie z systemu ze skrzynki boi@slaskie.pl tylko o edycję wskazanego rekordu o konkretnym numerze ID).