Map polygon
{"type":"FeatureCollection","features":[{"type":"Feature","properties":{},"geometry":{"type":"Polygon","coordinates":[[[18.685172,49.913218],[18.685397,49.913491],[18.685633,49.913546],[18.686679,49.913847],[18.686787,49.913826],[18.687554,49.912714],[18.685751,49.912769],[18.685172,49.913218]]]}}]}

Podstawowe informacje / Basic information

Nazwa lokalizacji
Golasowice (Gmina Pawłowice) - Działki pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w Golasowicach, przy ul. Reja
Site name
Golasowice (Pawłowice Commune) - Plots for single-family housing development in Golasowice, at Reja St.
Numery działek / Plot numbers
4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5,4/6,4/7, 4/8, 4/10, 4/11, 4/12, 4/13
Miasto, Gmina / Town, Commune
Gmina Pawłowice/ Pawlowice Commune
Adres (ulica, nr) / Adress (street no)
ul. Reja, 43-252 Golasowice

Powierzchnia / Area

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha] / Max. area available (as one piece) [ha]
1.00
Kształt działki / Shape of the site
prostokąt / rectangle
Możliwości powiększenia terenu (krótki opis)
Tak, po drugiej stronie drogi.
Possibility for expansion (short description)
Yes, on the other side of the road.

Warunki nabycia / Terms of acquisition

Własność / Ownership
Tak / Yes
Orientacyjna cena gruntu [PLN/m²] włączając 23% VAT / Approx. land price [PLN/m2] including 23% VAT
100.00
Użytkowanie wieczyste / Perpetual usufruct
Nie / No
Wynajem / Lease
Nie / No

Szczegółowe informacje / Property information

Typ Oferty / Offer type
Greenfield
Rodzaj Głównego Właściciela / Main owner type
Gmina / Commune
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego / Valid zoning plan
Zabudowa mieszkaniowa / Residential buildings
Możliwość przetwarzania odpadów / Possibility to process waste
Nie / No
Formy wsparcia na poziomie lokalnym
Nie.
Forms of support at the local level
No.

Charakterystyka działki / Land specification

Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha]
0,0551 Ba
1,1176 PsIV
Odrolniony / Rollback
Nie / No
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych / Soil and underground water pollution
Nie / No
Różnica poziomów terenu [m] / Differences in land level [m]
10.00
Ograniczenia wysokości budynków [m] / Building height limit [m]
12.00
Procent dopuszczalnej zabudowy [%] / Building coverage [%]
35.00
Obecne użytkowanie
Rolnicze
Present usage
Agricultural use
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu / Risk of flooding or land slide
Nie / No
Przeprowadzono badania geologiczne / Geological research
Nie / No
Przeszkody podziemne / Underground obstacles
Nie / No
Przeszkody występujące na powierzchni terenu / Ground and overhead obstacles
Tak / Yes
Opis
Linia energetyczna
Description
Power line
Istniejące ograniczenia ekologiczne / Ecological restrictions
Nie / No
Budynki i zabudowania na terenie/ Buildings and other constructions on site
Nie / No

Połączenia transportowe / Transport links

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi) / Access road to the plot (type)
gminna droga asfaltowa /communal asphalt road
Droga dojazdowa do terenu (szerokość) / Access road to the plot (width)
10.00
Najbliższa autostrada lub droga krajowa / Nearest motorway or National road
DK 81
Odległość [km] / Distance [km]
4.00
Porty rzeczne w odległości do 200 km / River ports located up to 200 km
Port Gliwice
Najbliższa stacja kolejowa / Nearest railway station
Stacja PKP strumień
Odległość [km] / Distance [km]
7.00
Najbliższa bocznica kolejowa / Nearest railway siding
Tereny Jastrzebskiej Spółki Kolejowej przy ul. Przemysłowej w Pawłowicach
Odległość [km] / Distance [km]
6.50
Najbliższe lotnisko międzynarodowe / Nearest international airport
Katowice-Pyrzowice
Odległość [km] / Distance [km]
85.00

Istniejąca infrastruktura / Existing infrastructure

Elektryczność na terenie / Electricity
Tak / Yes
Gaz na terenie / Gas
Nie / No
Średnica rury [mm] / Pipe diameter [mm]
32.00
Woda dla celów przemysłowych / Water supply for industrial purposes
Nie / No
Odległość przyłącza od granicy terenu [m] / Connection point (distance from boundary) [m]
10.00
Kanalizacja na terenie / Sewage discharge
Nie / No
Odległość przyłącza od granicy terenu [m] /Connection point (distance from boundary) [m]
20.00
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie / Treatment plant
Nie / No
Telefony / Telephone
Nie / No

Zdjęcia / Photographs

Kontakt

Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
Departament Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
tel. 32 77 44 510, 511, 516
e-mail: boi@slaskie.pl
al. Korfantego 79, bud. N (GIG), Katowice
Adres pocztowy:
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice


PDF